Month: July 2017

ซ่อมรอยแตกร้าวผนังด้วยตัวเอง

ซ่อมรอยแตกร้าวผนังด้วยตัวเอง

              ปัจจุบันบ้านทุกหลังจะพบกับปัญหารอยแตกร้าวที่ผนัง ซึ่งจะมีรอยร้าวขนาดเล็กแต่เป็นแนวยาวหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า รอยแตกลายงา ซึ่งจะเกิดขึ้นกับบ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุประเภทอิฐฉาบปูน โดยทั่วไปหากใครเจอปัญหานี้เข้าอาจจะเรียกช่างมาดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งโดยพื้นฐานเจ้าของบ้านอาจจะไม่มีทักษะในเรื่องของงานช่าง แต่บางครั้งปัญหาดังกล่าวอาจจะต้องรอเวลานานเนื่องจากบางท่านอาจคิดว่าเป็นรอยเล็กน้อย จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนัก หรือช่างอาจมองว่าเป็นงานเล็กไม่ต้องรีบก็ได้ ทำให้การซ่อมแซมต้องรอนาน บางกรณีรอยร้าวเป็นสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างกำลังมีปัญหา ซึ่งหากเกิดกรณีที่เกิดจากโครงสร้างมีปัญหาอาจจะต้องเรียกช่างที่ชำนาญงานหรือวิศวกรมาตรวจสอบดูเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย หากเป็นอาการรอยร้าวที่สามารถซ่อมเองได้ไม่ต้องรอ ให้มาดำเนินการ เช่น รอยร้าวประเภทรอยแตกลาย ที่เกิดจากการหดตัวของปูน รอยแตกร้าวที่เกิดจากการบิดตัวของผนัง รอยแตกร้าวจากการใช้เหล็กเสียบ ปัญหาเหล่านี้สามารถซ่อมแซมเองได้ เพราะไม่ได้อันตรายถึงชั้นโครงสร้าง                 การแก้ปัญหารอยแตกร้าวผนังด้วยตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธี ดังนี้ ทำความสะอาดพื้นผิวผนังให้สะอาด ขูดสีที่ทาผนังเก่าๆรอบรอยแตกร้าวออกให้หมด จากนั้นนำฟองน้ำชุบน้ำเช็ดให้สะอาด นำน้ำฉีดใส่ผนังทำให้บริเวณผนังที่เกิดรอยแตกร้าวเปียก หรือ อาจจะใช้ฟองน้ำที่เปียกน้ำเช็ดให้เปียก นำวัสดุมาผสมเพื่อใช้สำหรับอุดรอยแตกร้าว หากเป็นรอยที่มีขนาดใหญ่และลึกควรใช้ Acrylic Patch สำหรับการซ่อมแซม โดยอัตราส่วนผสม 3 […]